Privacy - Hovenier van der Laan

Menu
Ga naar de inhoud

Privacy

Ik vind de bescherming van uw privacy belangrijk. Informatie over uw bezoek op deze website wordt niet bijgehouden. Wanneer u mij uw mailadres en overige gegevens aanbiedt, gebruik ik deze alleen om te reageren en te communiceren op uw verzoek. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

In het geval u mij specifieke werkzaamheden vraagt te verrichten zal ik daar waar verplicht dan wel nodig gegevens verzenden. In dergelijke gevallen hebben wij dan een speciale overeenkomst opgesteld, dan wel zijn we in mailverkeer tot overeenstemming gekomen.

Hyperlinks
Op deze website kunnen verwijzingen voorkomen naar informatiebronnen van derden waarover Hovenier van der Laan geen controle heeft. Hovenier van der Laan draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van deze bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere websites en verplichten zich dergelijke websites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

© Hovenier van der Laan

Menu
Terug naar de inhoud